Raport bieżący 193 – WANCI za 30.12.2021 - AgioFunds