Raport bieżący 193 – WANCI za 28.09.2021 - AgioFunds