Raport bieżący 193 – WANCI za 04 09 2020 r. - AgioFunds