Raport bieżący 193 - WANCI za 02 09 2019 r. - AgioFunds