Raport bieżący 192 – WANCI za 28.09.2021 - AgioFunds