Raport bieżący 192 – WANCI za 27.09.2021 - AgioFunds