Raport bieżący 192 – WANCI za 23 09 2020 r. - AgioFunds