Raport bieżący 192– WANCI za 17.09.2021 - AgioFunds