Raport bieżący 192 - rezygnacja osoby zarządzającej - AgioFunds