Raport bieżący 191 – WANCI za 24.09.2021 - AgioFunds