Raport bieżący 191– WANCI za 16.09.2021 - AgioFunds