Raport bieżący 191 – WANCI za 14.09.2022 - AgioFunds