Raport bieżący 190 – WANCI za 21 09 2020 r. - AgioFunds