Raport bieżący 190– WANCI za 15.09.2021 - AgioFunds