Raport bieżący 190 – WANCI za 13.09.2022 - AgioFunds