Raport bieżący 19 – WANCI za 28 01 2021 r. - AgioFunds