Raport bieżący 19 – WANCI za 27.01.2022 - AgioFunds