Raport bieżący 19 – WANCI za 27 01 2020 r. - AgioFunds