Raport bieżący 19 – WANCI za 25.01.2022 - AgioFunds