Raport bieżący 19 - WANCI za 22 01 2019 r. - AgioFunds