Raport bieżący 19 – WANCI za 14 11 2019 r. - AgioFunds