Raport bieżący 19 – WANCI za 13.12.2021 - AgioFunds