Raport bieżący 19 - WANCI za 12 12 2018 r. - AgioFunds