Raport bieżący 19 – WANCI za 10 02 2020 r. - AgioFunds