Raport bieżący 19- informacja o pokrywaniu kosztów przez TFI - AgioFunds