Raport bieżący 19 – informacja o ostatecznie ustalonej liczbie oferowanych Certyfikatów Serii A - AgioFunds