Raport bieżący 19 - dopuszczenie tytułów uczestnictwa serii A i B do obrotu na GPW - AgioFunds