Raport bieżący 189 – WANCI za 31 08 2020 r. - AgioFunds