Raport bieżący 189 – WANCI za 28.10.2021 - AgioFunds