Raport bieżący 189 – WANCI za 24.09.2021 - AgioFunds