Raport bieżący 189– WANCI za 22.09.2021 - AgioFunds