Raport bieżący 189 – WANCI za 19.09.2022 - AgioFunds