Raport bieżący 189– WANCI za 14.09.2021 - AgioFunds