Raport bieżący 189 – WANCI za 14 09 2020 r. - AgioFunds