Raport bieżący 189 – WANCI za 12.09.2022 - AgioFunds