Raport bieżący 188 – WANCI za 27.10.2021 - AgioFunds