Raport bieżący 188 – WANCI za 22.09.2022 - AgioFunds