Raport bieżący 188 – WANCI za 22.09.2021 - AgioFunds