Raport bieżący 188 – WANCI za 21.09.2021 - AgioFunds