Raport bieżący 188 – WANCI za 16.09.2022 - AgioFunds