Raport bieżący 188 – WANCI za 13.09.2021 - AgioFunds