Raport bieżący 188 – WANCI za 07 09 2020 r. - AgioFunds