Raport bieżący 187 – WANCI za 8.09.2022 - AgioFunds