Raport bieżący 187 – WANCI za 26.10.2021 - AgioFunds