Raport bieżący 187 – WANCI za 21.09.2022 - AgioFunds