Raport bieżący 187– WANCI za 21.09.2021 - AgioFunds