Raport bieżący 187 – WANCI za 20.09.2021 - AgioFunds