Raport bieżący 187 – WANCI za 04 09 2020 r. - AgioFunds