Raport bieżący 186 – WANCI za 26 08 2020 r. - AgioFunds