Raport bieżący 186 – WANCI za 21.09.2021 - AgioFunds